Video

Doanh nghiệp không xin tiền, chỉ xin cơ chế

Video   |   09/05/2020, 09:48

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết, chính sự minh bạch hóa, đơn giản hóa để rút ngắn tối đa thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính mới là giải pháp bền vững cho doanh nghiệp..

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận