Video

[DOANH NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG] BÀI 1: CEO Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình và sứ mệnh nâng cao doanh trí (Phần 1)

Video   |   23/04/2020, 09:36

Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình cho biết,

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận