Video

[DOANH NHÂN TRUYỀN CẢM HỨNG] BÀI 2: CEO Nguyễn Cảnh Bình: Thách thức là tiềm năng của phát triển kinh doanh (Phần 2)

Video   |   25/04/2020, 09:45

Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình cho rằng chúng ta hãy coi những thách thức là chuyện đương nhiên nếu bạn còn phát triển, nếu bạn không phát triển thì sẽ chẳng gặp vấn đề gì cả...

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận