Video

Được - mất với M&A: (Bài 2) Cần có kiểm soát bằng nghị định của Chính phủ

Video   |   27/06/2020, 10:14

Hiện nay chúng ta chưa có luật về M&A, cho nên cần có nghị định của Chính phủ để hướng dẫn thống nhất cho các Bộ, ban ngành, địa phương trên cả nước...

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận