Video

Được - mất với M&A: (Bài 3) Thời cơ là hữu hạn

Video   |   28/06/2020, 10:17

Với những ưu thế đang có khi được đánh giá rất cao trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Việt Nam cần tận dụng cơ hội, không để dòng vốn đầu tư ngoại dịch chuyển sang các nước có lợi thế khác.

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận