Video

Kinh doanh liêm chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Video   |   28/06/2020, 10:06

Liêm chính trong kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng không chỉ đối với các công ty lớn mà còn đối với các công ty nhỏ và vừa.

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận