Video

Việt Nam khó đạt mục tiêu một triệu doanh nghiệp trong năm nay

Video   |   18/05/2020, 09:52

Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, mục tiêu một triệu doanh nghiệp năm nay không thể đạt, nhất là khi COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động.

Tác giả: Đinh Thanh - Hoàng Hưng

Nếu có 2 tỷ đồng, bạn sẽ chọn dòng xe nào?

Bình luận